Jeżeli mieszkasz w takich miastach jak Głogów, Lubin, Legnica, Wschowa, rejestracja pojazdów stanie się dla Ciebie przyjemnością.

Rejestracja pojazdów z zagranicy wymaga kilku czynności niezbędnych do jego zatwierdzenia w Polsce. Rejestrujauto.pl załatwia wszystkie formalności zgodnie z polskimi przepisami, a należą do nich:

  1. Tłumaczenia dokumentów.

Dokumenty samochodu są tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Oryginały dokumentów i ich tłumaczenia są kopiowane dla urzędu.

  1. Badania techniczne.

Auto zostaje odprowadzone na stację kontroli pojazdów, gdzie wykonany zostaje przegląd samochodu. Wystawione zostaje zaświadczenie o stanie technicznym pojazdu.

  1. Akcyza.

W urzędzie celnym pobierane jest zaświadczenie o zapłaceniu akcyzy. Do tego celu składane są odpowiednie wnioski: deklaracja nabycia wewnątrzwspólnotowego, dowód opłaty skarbowej, dokument zakupu auta, dokument identyfikacji pojazdu wystawiony w kraju członkowskim UE, dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu, zaświadczenie o badaniu technicznym, tłumaczenia wszystkich dokumentów.

  1. Urząd Skarbowy.

W urzędzie pobiera się zaświadczenie PCC-3, potwierdzające opłacenie podatku VAT lub braku tego obowiązku.

  1. Wydział komunikacji.

W wydziale składa się wniosek o rejestrację pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dokument potwierdzający opłacenie akcyzy, dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu, zagraniczne tablice rejestracyjne, świadectwo wyrejestrowania pojazdu, zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o pozytywnym wyniku badania technicznego, a jeśli jest to nowe auto – aktualne świadectwo homologacji, zaświadczenie PCC-3 z urzędu skarbowego, dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej, dowód zapłacenia opłaty recyklingowej. Właściciel pojazdu otrzymuje nowe tablice rejestracyjne i tymczasowy dowód rejestracyjny po 2 dniach.

Dużo formalności? Nie dla nas! Rejestracja pojazdów to nasza specjalność! 

Szybka rejestracja pojazdów w takich miastach Głogów, Lubin, Legnica, Wschowa jest dla Ciebie najlepszą ofertą.